Sütik használata

Weboldalunk sütiket használ, így tud Ön a kosárba helyezni termékeket, vagy szerviztechnikust foglalni, illetve segít nekünk anonim módon használati statisztikát gyűjteni az oldal teljesítményének növelése érdekében.

Kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet, amennyiben egyetért a használattal. Kattintson az alábbi linkekre, ha több információt szeretne megtudni a használt sütikrõl illetve arról, hogy hogyan állíthatja be a sütihasználatot.

Események - Jogi nyilatkozatok

Alábbi elérheti az eseményekkel (főzőbemutatók, élményestek, stb) kapcsolatos dokumentumokat.

Főzőesemények - jegyvásárlással kapcsolatos általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

A Szolgáltató és a Rendezvény szervezőjének adatai:

A Szolgáltató neve: coladaservices GmbH
Székhelye: Schwanthaler Str. 73 80336 München
Cégjegyzékszáma: HRB 150997
a továbbiakban: Szolgáltató,

A Szervező neve: BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszáma: 01-09-269033
Adószáma: 10900107-2-41
a továbbiakban: Szervező/Rendezvényszervező.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között a fizetős főzőrendezvényre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szervező honlapján on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) hozott létre a Rendezvényre szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére kizárólag a Rendezvényre szóló jegyek megvásárlását biztosítja egy online fizető felület segítségével (a továbbiakban: Szolgáltatás). A belépőjegyek ára a rendezvény mellett található, egy főre vonatkoztatva.

A belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépők szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét.

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

A weboldalon 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Regisztráció” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárult.

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a Szervezőnek átadva a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, az utólagosan vásárolt termékre vonatkozóan a Szolgáltató és Szervező rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a Szervező honlapján közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

A bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a http://www.bosch-home.com/hu honlapon, ahol egyben teljes körű tájékoztatás található a belépőjegy áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szervező weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.

Jegyértékesítés során a Szolgáltató a Rendezvényszervező nevében jár el.

A fogyasztó a panaszait a Rendezvényszervező I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, az internetes bankkártyás fizetés ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

A feltüntetett ár az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazza magyar forintban kifejezve, bruttó ár, az ÁFA összegét magukba foglalja. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a bankkártyás fizetés mellett más fizetési módot nem fogad el. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig tart.

A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Rendezvényszervező székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A Vásárló adatai

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a belépőjeggyel történő bármilyen visszaélés esetén.

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; cím; e-mail cím; telefonszám). A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

A Vásárló által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 2 500 Ft. Ezen összeg Vásárló felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll Rendezvényszervező módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és megküldése Vásárló felé. Kijavításra vonatkozó kérelmet a Rendezvényszervező a kiállítás dátumától számított három munkanapon belül van módja fogadni.

A regisztrációt követően a fizetés a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a Rendezvényszervezőnek abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy bármilyen szempontból fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a jegyvásárláshoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Vásárló a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és a Szolgáltató a vásárlás lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje, azokat a kifizetéshez a Barion Payment Zrt-nek (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) továbbítsa. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, Vásárló részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind a Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt kizárólag a vásárlás érdekében tartja nyilván és kezeli. Az eseményt követő 6 (hat) hónap elteltével a megadott személyes adatokat törölni kell.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Vásárló hozzájárulásán, a személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul.

A Vásárló a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128883/2017.

Fenti hozzájárulást a Vásárló bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a Vásárló tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; e-mail cím: promocio@bsh.hu). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a Vásárló személyi adatait törölni kell az adatbázisból.

A jegyvásárlás menete

A jegyár tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel, a Rendezvényszervező internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank online fizetőrendszeren történhet.

A rendszer a vásárláskor automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Vásárló által megadott e-mailre kerül megküldésre. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség a Vásárlót terheli.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. A belépőjegy a Vásárló által a regisztráció során megadott email címre kerül megküldésre.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Rendezvényszervezővel, amely a problémát orvosolja.

A saját nyomtatású jegyeket a Szolgáltató a sikeres vásárlást követően a regisztráció során megadott email címre küldi el, és Vásárló azt maga nyomtathatja ki. A jegyeket nem lehet sem személyesen, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegyek abban az esetben használható fel, amennyiben azon a QR kód jól olvasható.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. A belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva vagy mobiltelefonján a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a belépőjegyen található QR kódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott QR kóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató és a Rendezvényszervező előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőtől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette azt a Szolgáltató munkatársa.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

A panaszkezelés módja

A panaszügyintézés elektronikus levelezési címe: promocio@bsh.hu.

A Vásárló a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

Budapest, 2018. április 10.

BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft.(Szervező)
coladaservices GmbH (Szolgáltató)

MyBosch

Regisztráljon díjmentesen, és élvezze az előnyöket!

Szolgáltatásaink

Kiváló Vevőszolgálat – a vásárlás előtt és után.

06 80 200 201

Bosch kompetencia

Fedezze fel a minőséget, a tökéletességet és a megbízhatóságot.

Viszonteladó keresése

Keressen viszonteladót vagy szervizet az Ön közelében!