Použití cookies

Naše webové stránky používají cookies, abyste mohli využít například sjednání opravy online. Umožňují nám také sbírat anonymní statistiky a neustále tak web vylepšovat.

Pokračováním v prohlížení webu vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies.

Prohlášení o ochraně osobních údajů : BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Správce osobních údajů

BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5 („My“) jako provozovatel webové stránky http://www.bosch-home.com/cz/ („webové stránky spotřebičů Bosch“) je osobou odpovědnou za nakládání s osobními údaji uživatelů informačních služeb webových stránek spotřebičů Bosch („Vy“). V případě poskytování některých speciálních služeb či pořádání speciálních akcí může být osobou odpovědnou za nakládání s osobními údaji třetí strana, o čemž budete v každém jednotlivém případě předem informováni.

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Přijali jsme proto technická a organizační opatření zajišťující, že jak my, tak naši poskytovatelé služeb budou dodržovat předpisy z oblasti ochrany osobních údajů.

V následujícím textu Vám v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů poskytneme informace o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů souvisejících s Vaším využíváním webových stránek spotřebičů Bosch.

2. Osobní údaje

Termín osobní údaje znamená veškeré informace, které mohou být použity k určení vaší totožnosti. To může například zahrnovat vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Osobními údaji mohou být rovněž informace získané používáním souborů cookies, nepřímo se dotýkající Vaší totožnosti, např. způsob používání webových stránek spotřebičů Bosch. Tyto informace jsou shromažďovány, ukládány a vyhodnocovány na základě uživateli přidělených identifikačních údajů. Neosobní údaje jsou takové informace, které jsou získávány pouze v souhrnné podobě, tj. hromadná, souhrnná data bez přizpůsobitelných hodnot a možnosti jejich vyhodnocování.

3. Shromažďování údajů a jejich použití

Informační služby webových stránek spotřebičů Bosch můžete používat, aniž byste tím odhalili svoji totožnost. Podrobnosti o standardně shromažďovaných informacích, používáte-li informační služby, jsou uvedeny pod položkou „Údaje o protokolech“ a „Pseudonymizované profily uživatele“.

Pokud se zaregistrujete v některé z našich individualizovaných služeb můžete být požádáni o některé Vaše osobní údaje. Bližší informace naleznete v položce „Registrace na webových stránkách spotřebičů Bosch“.

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity a zpracovány výhradně pro účely, pro něž byly poskytnuty. Například informace poskytované prostřednictvím kontaktního formuláře jsou použity pro zpracování Vašeho dotazu.

4. Data protokolu

Při přístupu do informačních služeb webových stránek spotřebičů Bosch je Váš webový prohlížeč technicky nakonfigurován tak, aby našemu serveru automaticky zasílal následující údaje („Data protokolu“). Tyto údaje poté evidujeme v logovacích souborech:
• Datum přístupu
• Čas přístupu
• URL odkazujícího webu
• Získané soubory
• Objem přenesených dat
• Typ a verze prohlížeče
• Operační systém
• IP adresa
• Název domény vašeho poskytovatele připojení

Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vysledování, resp. ztotožnění Vaší osoby. Poskytnutí těchto informací je z technického hlediska nezbytné, abychom Vám mohli správně zprostředkovat obsahy Vámi požadovaných internetových stránek a zpracování těchto dat je tak při používání internetových nabídek nevyhnutelné. Data protokolu jsou vyhodnocovány výlučně ke statistickým účelům tak, abychom byli schopni optimalizovat naše internetové stránky a s nimi související technická zařízení a tyto údaje jsou následně smazány.

Data protokolu jsou ukládána odděleně od ostatních údajů (např. údaje podle článku 5), k jejichž shromažďování dochází v rámci využívání webových stránek spotřebičů Bosch.

5. Pseudonymizované profily uživatele

Abychom co nejlépe přizpůsobili webové stránky spotřebičů Bosch jejich uživatelům, používáme soubory cookies a sledovací pixely pro shromažďování údajů týkajících se Vašeho využívání informačních služeb webových stránek Bosch pro reklamní a marketingové účely. Sběr těchto údajů o používání a vytváření uživatelského profilu probíhá pseodonymně za použití identifikačního kódu cookies.

Tyto profily uživatele vytváříme a ukládáme výhradně v pseudonymní formě a slučujeme je s informacemi, které neumožňují vysledování Vašeho jména nebo jiné ztotožnění Vaší osoby např. v souvislosti s Vaší e-mailovou adresou.

K registraci uživatelských dat a k vytvoření uživatelských profilů využíváme služeb Adobe Analytics společnosti Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irsko (dále jen „společnost Adobe“). Informace o Vašem využívání webových stránek spotřebičů Bosch jsou přenášeny na servery společnosti Adobe, vyhodnocovány a nám sdělovány výhradně ve formě kumulovaných dat, která vyjadřují trendy obecného používání internetových stránek.

Se shromažďováním uživatelských údajů a vytvářením psedonymních uživatelských profilů jste oprávněni vyjádřit nesouhlas (opt-out). Svůj nesouhlas můžete vyjádřit na příslušné internetové stránce určené pro opt-out Adobe. Podrobnější informace o funkci souborů cookies a možnosti odhlášení (opt-out) v rámci Adobe Analytics naleznete na: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html .

6. Poskytování údajů třetím stranám

Při poskytování informačních služeb webových stránek spotřebičů Bosch spolupracujeme s celou řadou různých poskytovatelů služeb. V případě, že jsme tyto poskytovatele služeb zavázali dodržovat přísná pravidla pro zpracování dat coby zpracovatele údajů, a to podle místních právních předpisů na ochranu osobních údajů, není pro poskytnutí Vašich údajů třetím stranám požadován Váš souhlas.

Je-li Váš souhlas v ostatních případech, kde to zákon vyžaduje, požadován pro účely poskytnutí osobních údajů týkajících se uživatelů Informačních služeb webových stránek spotřebičů Bosch poskytovatelům služeb, budeme Vás zvlášť informovat a Vaše údaje nebudou před poskytnutím souhlasu dále předány.

7. Registrace na webových stránkách spotřebičů Bosch

Při registraci k využívání našich individualizovaných služeb shromažďujeme určité osobní údaje. Během registračního procesu mohou být požadovány informace, jako jsou například křestní jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa, případně heslo. Nicméně však platí, že reklamní sdělení Vám budou zasílána pouze na základě Vašeho předem uděleného souhlasu.

Po registraci získáte přístup určený pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo odstranit údaje uvedené při registraci. Kromě toho Vám můžeme dále poskytnout všechny podrobnosti týkající se osobních údajů, které jsme o Vás kdy shromáždili. Vaše údaje na Vaši žádost upravíme či odstraníme, pokud nebudou stanoveny zákonné lhůty pro jejich uchovávání. Pro tyto účely prosím použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

8. Cookies

Jako mnohé jiné internetové stránky i my používáme takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přenášeny prostřednictvím internetového serveru na Váš pevný disk. Tímto způsobem automaticky získáváme některá data, jako je vaše IP adresa, informace o používaném internetovém prohlížeči, o operačním systému nebo o Vašem internetovém připojení.

Soubory Cookies nemohou být využity ke spouštění programů ani přenášení virů do počítače. Díky informacím obsaženým v cookies můžeme zjednodušit procházení webové stránky, zlepšit její správné zobrazování nebo je lze použít pro vyhodnocení používání internetových stránek.

V žádném případě však námi získané údaje nebudou sdíleny se třetími stranami bez Vašeho souhlasu.

Naše internetové stránky můžete samozřejmě prohlížet i bez souborů cookies. Internetové prohlížeče jsou však zpravidla nastaveny tak, aby soubory cookies přijímaly. Kdykoliv však můžete v nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivovat používání souborů cookies. Než tak učiníte, přečtete si prosím příslušné instrukce pro Váš prohlížeč. Upozorňujeme však, že některé funkce našich webových stránek nemusí být v případě vypnutí souborů cookies dostupné.

9. Využití plug-inů sociálních médií

Facebook

Webové stránky spotřebičů Bosch mohou v některých případech používat plug-iny sociální sítě („plug-iny“) Facebook.com, který je provozován společností Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Tyto plug-iny jsou označeny logem Facebooku, případně příponou “Facebook“, „To se mi líbi“ nebo „Sdílet“.

Pokud navštívíte stránku na našem webu obsahující tyto plug-iny, zůstávají zpočátku vypnuty. Plug-iny se aktivují, pouze pokud na ně kliknete. Kliknutím na plug-iny navážete spojení s Facebookem, čímž vyjadřujete souhlas s přenosem údajů ve prospěch Facebooku. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, Facebook Vaši návštěvu webové stránky může spojit s Vaším účtem na Facebooku. Pokud stisknete příslušné tlačítko, budou Vaším prohlížečem příslušné informace předány přímo Facebooku a uloženy.

Pro informace o rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů ze strany Facebooku, Vašich právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů si prosím přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů služby Facebook.

Pokud nechcete, aby Facebook prostřednictvím našich webových stránek shromažďoval Vaše osobní údaje, odhlaste se z Facebooku předtím, než naši stránku navštívíte a plug-iny sociální sítě využijete.

YouTube

Skupina BSH využívá platformu pro sdílení video souborů YouTube, kterou provozuje společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Při načtení stránky na našem webu naváže integrovaný přehrávač YouTube spojení se servery YouTube s cílem zajistit technický přenos video či audio souboru. Je-li takovéto spojení navázáno, YouTube začne přijímat data.

Pro informace o rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů ze strany YouTube, Vašich právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů si prosím přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů služby YouTube.

10. Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou Vaše údaje uloženy a použity pro účely zpracování Vaší žádosti a případné doplňující otázky.

11. Údaje nezletilých osob

Nezletilé osoby by neměly své osobní údaje poskytovat bez rodičů či jiných odpovědných osob.

12. Odkazy na jiné webové stránky

Informační služby zahrnují odkazy i na jiné webové stránky. Na dodržování či nedodržovaní předpisů na ochranu osobních údajů ze strany provozovatelů těchto webových stránek nemáme žádný vliv.

13. Právo na informace a na úpravu, výmaz a blokování údajů

Se svými dotazy k ochraně osobních údajů nebo žádosti o úpravu, výmaz nebo blokování Vašich osobních údajů se prosím obraťte na kontaktní osoby uvedené v právním upozornění uvedeném na webových stránkách.

14. Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení může být v případě nutnosti upraveno tak, aby odráželo změny v našich službách, týkajících se ochrany osobních údajů, např. při zavedení nových služeb nebo pro zajištění souladu se současnými požadavky právních předpisů.

15. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, zašlete nám e-mail na následující e-mailovou adresu:
BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com

Výše uvedené Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné ke dni: 1.1.2017

Brand Experience Center

Navštivte naše zážitkové předváděcí centrum a vyzkoušejte si spotřebiče Bosch naživo.

Zažijte Bosch

Zažijte kvalitu, preciznost a spolehlivost.

Vyhledat prodejce a servis

Vyhledat prodejce nebo servis ve svém okolí.