استفاده از cookies

وبسایت بوش از cookies استفاده می کند، بنابراین می توانید موارد را در سبد خرید خود قرار دهید، مهندسی آنلاین به بوش این اجازه را میدهد تا اطلاعات آماری ناشناس را جمع آوری کرده و برای بهبود سایت استفاده نماید. اگر مایل به ادامه هستید، این پیام را نادیده بگیرید اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد cookies که استفاده می شود و نحوه مدیریت تنظیمات خود را مشاهده کنید، روی لینک های سمت راست کلیک کنید.

.

گستره ای کامل از هودهای آشپزخانه

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

پایین رفتن

راهکارهای-سطوح توکار.

Built-in cooker hoods are perfect you those you prefer continuous wall unit shelves. These cooker hoods are integrated into wall units above the cooktop. Hence the integrated cooker hood is more or less hidden in the kitchen furniture. Depending on the product there is still space in the upper unit to store smaller cooking utensils or herbs and spices.

Go to all built-in solutions

Telescopic cooker hoods.

Telescopic cooker hoods.

Telescopic cooker hoods are installed into a wall unit. To operate them, you can pull out the flat selection to enlarge the extraction surface. With many integrated cooker hoods of this type, you can match the flat front with your kitchen units. So this cooker hood will be almost invisible in your kitchen.

برو به قسمت محصولات

هودهای آشپزخانه کانوپی.

هودهای آشپزخانه کانوپی.

Canopy cooker hoods are integrated completely into a kitchen unit. However, you can also install canopy cooker hoods in a chimney made of wood or metal for a maximal design freedom.

برو به قسمت محصولات

هود های آشپزخانه یکپارچه.

هود های آشپزخانه یکپارچه.

Integrated cooker hoods are built into the kitchen unit. The beauty of this practical ventilation solution is that it is invisible until you need. Once you need it, you can easily pull it out.

برو به قسمت محصولات

هودهای آشپزخانه زیرکار.

هودهای آشپزخانه زیرکار.

هودهای آشپزخانه زیرکار زیر واحد آشپزخاه نصب می شوند و همیشه نمایان هستند. به دلیل ساختار کوچک و جمع و جور مقداری فضای خالی برای ذخیره در بالا به شما ارائه می دهند.

برو به قسمت محصولات

تمامی راهکارهای تهویه.

تمامی راهکارهای تهویه.

اهمیتی ندارد که به دنبال هود روکار، دیواری، جزیره ای یا هودی یکپارچه می گردید: مطمئنا هود مورد علاقه خود را از بین گستره کامل هود های آشپزی بوش پیدا خواهید کرد.

به قسمت مرور کلی تهویه

خدمات ما

خدماتی شگفت انگیز - قبل و پس از خرید.

بوش را تجربه کنید

کیفیت، کمال و اطمینان را تجربه کنید.

نماینده فروش مورد نظر خود را انتخاب کنید

نماینده فروش یا خدمات نزدیک به خود را پیدا کنید!