استفاده از cookies

وبسایت بوش از cookies استفاده می کند، بنابراین می توانید موارد را در سبد خرید خود قرار دهید، مهندسی آنلاین به بوش این اجازه را میدهد تا اطلاعات آماری ناشناس را جمع آوری کرده و برای بهبود سایت استفاده نماید. اگر مایل به ادامه هستید، این پیام را نادیده بگیرید اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد cookies که استفاده می شود و نحوه مدیریت تنظیمات خود را مشاهده کنید، روی لینک های سمت راست کلیک کنید.

.

گستره ای کامل از هودهای آشپزخانه

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

گزینه مناسب برای انواع ذائقه ها.

پایین رفتن

راهکارهای دیواری.

For kitchens with fixed walls, wall mount range hoods are the right choice. Our wall mount range hoods are very flexible and allow you to place your wall hood as a stand-alone-product at your kitchen wall – as a perfect eye-catcher - or between two wall units. Hence the wall range hood integrates itself perfectly into the kitchenette.

Go to all wall solutions

طراحی صاف.

طراحی صاف.

Not only with TVs but also hoods there is a trend towards flatter designs. The flat wall-mounted hood may be visually unobtrusive – especially if you install it as a recirculation model without a chimney – but not in terms of its performance. Whether you like to combine your new hood with our Serie 8 or Serie 6 oven or whether you prefer a solitaire design highlight: With Bosch you will find the perfect design match.

برو به قسمت محصولات

طرح زاویه دار.

طرح زاویه دار.

A hood in angled design not only looks elegant, but is also very convenient as you eliminate the chance of bumping your head on it. Within the Bosch range you will certainly find the ventilation design, which fits best to you. Be it in terms of performance, material or colour – some of them even feature design elements of our Serie 8 and 6 ovens.

برو به قسمت محصولات

طرح مکعبی.

طرح مکعبی.

Do you have a small kitchen but still want a design highlight? For smaller spaces we have developed the compact, cube-style recirculation hoods. Depending on your preferred design the hood will match to our Serie 8 or Serie 6 ovens. However, regardless of which version you choose for your kitchen, the new cube hoods are quick and easy to install thanks to their plug & play construction.

برو به قسمت محصولات

طراحی جعبه ای.

طراحی جعبه ای.

If you would like to enlarge the distance between the hood and the cooktop visually, we recommend our box design. Chimney kitchen hoods in a box design are available in different kinds of designs, e.g. as a slim or super-slim box version.

برو به قسمت محصولات

طرح شیشه ای.

طرح شیشه ای.

In case you have a smaller kitchen, the transparency of our glass cooker hood design make the room appear larger. Glass cooker hoods are available in several shapes and glass colours.

برو به قسمت محصولات

طرح هرمی.

طرح هرمی.

Pyramid chimney hoods consist of stainless-steel and impress with their classic lines and gently inclined contours, similar to glass cooker hoods.

برو به قسمت محصولات

تمامی راهکارهای تهویه.

تمامی راهکارهای تهویه.

اهمیتی ندارد که به دنبال هود روکار، دیواری، جزیره ای یا هودی یکپارچه می گردید: مطمئنا هود مورد علاقه خود را از بین گستره کامل هود های آشپزی بوش پیدا خواهید کرد.

به قسمت مرور کلی تهویه

خدمات ما

خدماتی شگفت انگیز - قبل و پس از خرید.

بوش را تجربه کنید

کیفیت، کمال و اطمینان را تجربه کنید.

نماینده فروش مورد نظر خود را انتخاب کنید

نماینده فروش یا خدمات نزدیک به خود را پیدا کنید!