การสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ดูแลรักษาและอุปกรณ์เสริมจากบ๊อชและซีเมนส์

ติดต่อศูนย์บริการบ๊อชเพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม สามารถมารับเองได้ที่ศูนย์บริการ บ๊อชและซีเมนส์หรือส่งผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศตามความสะดวกของคุณ

ติดต่อ 02 975 5454
จันทร์-เสาร์ 8.00 - 18.00 น.

Bosch Call Center
ติดต่อ 02 975 5454
จันทร์-เสาร์ 8.00 - 18.00 น.

Value pack 1

เม็ดล้างทาความสะอาดและเม็ดล้างคราบตะกรันสาหรับเครื่องชงกาแฟ

3,660 บาท ราคาพิเศษ 3,000 บาท

Value pack 2

ผงล้างคราบตะกรันสาหรับ
เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน

1,380 บาท ราคาพิเศษ 1,100 บาท

Value pack 3

ชุดน้ายาทาความสะอาดสแตนเลส

2,985 บาท ราคาพิเศษ 2,500 บาท

Value pack 4

ชุดทาความสะอาดสแตนเลสแบบผง

1,798 บาท ราคาพิเศษ 1,500 บาท

Value pack 5

น้ายาทาความสะอาดกระจกเตาเซรามิค
และน้ายาเช็ดอลูมิเนียม

2,332 บาท ราคาพิเศษ 2,000 บาท

Value pack 6

ถุงดูดฝุ่นสาหรับเครื่องดูดฝุ่น Type P

2,118 บาท ราคาพิเศษ 1,800 บาท

Value pack 7

ถุงดูดฝุ่นสาหรับเครื่องดูดฝุ่น Type K

1,830 บาทราคาพิเศษ 1,500 บาท

Value pack 8

ถุงดูดฝุ่นสาหรับเครื่องดูดฝุ่น Type G

1,830 บาท ราคาพิเศษ 1,500 บาท

Value pack 9

ถุงดูดฝุ่นสาหรับเครื่องดูดฝุ่น Type G-All

2,535 บาท ราคาพิเศษ 2,200 บาท

Online Survey