Detail tlačové správy

Bosch víta nové označovanie energetickej účinnosti domácich spotrebičov podľa Európskej únie

Bosch víta nové označovanie energetickej účinnosti domácich spotrebičov podľa Európskej únie

Energetické štítky budú jednotné v rámci celej Európskej únie. V decembri 2010 totiž vstúpila do platnosti novelizovaná európska legislatíva v oblasti energetického štítkovania spotrebičov. Od tohto termínu môžu výrobcovia domácich spotrebičov dobrovoľne označovať svoje produkty novým označením energetickej účinnosti podľa predpisov Európskej únie. Siemens, ako jeden z prvých výrobcov, už začína označovať svoje vysoko úsporné spotrebiče novými energetickými štítkami.

„Čo sa týka energetickej účinnosti, odvetvie domácich spotrebičov prešlo v posledných rokoch enormným vývojom. Sme radi, že tento pokrok v úspornosti spotrebičov sa teraz zúročí v podobe nového energetického štítka podľa predpisov Európskej únie,“ povedal Miroslav Veselý, marketingový riaditeľ Bosch Siemens domáce spotrebiče. „Ako poprednému výrobcovi energeticky účinných domácich spotrebičov nám veľmi záleží na tom, aby spotrebiteľ jasne rozpoznal, ktoré spotrebiče patria k energetickej špičke a ktoré sú napriek energetickej triede A v najlepšom prípade priemer.“

Nové energetické štítky prinesú spotrebiteľom väčšiu transparentnosť a možnosť jednoduchšie porovnávať jednotlivé spotrebiče. Súčasne motivujú výrobcov zavádzať progresívne riešenia a zvyšovať efektivitu ich výrobkov.

„Dôležitou zmenou je uvádzanie celkovej spotreby elektrickej energie za rok. Tak si budú môcť spotrebitelia presnejšie vyrátať priame náklady na prevádzku spotrebiča a jednoduchšie porovnávať jednotlivé spotrebiče,“ vysvetľuje ďalej Miroslav Veselý.

K triedam účinnosti A až G pribudli najúspornejšie triedy účinnosti A+, A++ a A+++, ktoré prinášajú oproti klasickej triede A výraznú úsporu energie.

  • - V kategórii práčok ponúka trieda A+++ úsporu 30 % v porovnaní s klasickými „áčkovými“ práčkami.
  • - Rozšírenie doterajšej stupnice energetickej účinnosti sa týka aj umývačiek riadu. Priemerná úspora energie umývačky riadu A+++, ako je Siemens ecoStar2, predstavuje 32 % oproti doteraz najlepšej energetickej triede A.
  • - Pre chladničky a mrazničky existujú už niekoľko rokov triedy A+ a A++. Teraz je k nim priradená špičková trieda A+++. Spotrebiče v tejto kategórii sú o najmenej 60 % efektívnejšie ako chladničky či mrazničky energetickej účinnosti triedy A.

Okrem toho sa zmenil aj vzhľad energetických štítkov. Teraz sú v rámci celej Európskej únie jednotné a vďaka používaniu piktogramov aj jazykovo neutrálne.

Označovanie novými energetickými štítkami je povinné pri chladiacich spotrebičoch od 30. 11. 2011 a pri práčkach a umývačkách riadu od 20. 12. 2011. Firmy však začínajú zavádzať nové štítky dobrovoľne už v priebehu tohto roka. V predajniach sa teda môžu objaviť niektoré spotrebiče so starými štítkami a iné s novými, čo môže byť pre spotrebiteľa mätúce. Z toho dôvodu je veľmi dôležité informovať spotrebiteľov o všetkých zmenách, ktoré nové energetické štítky prinesú.

Značka Bosch tento rok oslavuje 125 výročie svojho vzniku. V oblasti domácich spotrebičov je viac ako 75 rokov symbolom technologickej vyspelosti, dôkladného spracovania a spoľahlivosti. Dnes patrí k popredným značkám domácich spotrebičov v Európe. Chladničky, práčky, umývačky riadu, sporáky a malé spotrebiče sa predávajú po celom svete. Podľa myšlienky zakladateľa značky Roberta Boscha vytvárať „technológiu pre život“ spotrebiče Bosch uľahčujú človeku každodenný život a zvyšujú jeho kvalitu. Ich dizajn je navrhovaný s dôrazom na kvalitu a na technologickú precíznosť. K dôležitým hodnotám značky patrí od začiatku tiež rešpekt voči ľuďom a k prírode, ktorý sa odráža vo výrobe energeticky úsporných spotrebičov šetriacich prírodnými zdrojmi a v podpore trvalo udržateľného rozvoja.

Viac informácií o domácich spotrebičoch Bosch nájdete na www.bosch-spotrebice.sk

Späť

 
 
Online Survey