10 rokov záruka na motor

Ak máte akékoľvek otázky
kontaktujte nás:
telefonzákaznická linka 
+420 251 095 555

Predajné miesta

Nájdite najbližšie predajné miesto v našej databáze predajcov.
predajné miesta

Záručný list na motory odsávačov pár

Popri všeobecnej záruke na spotrebiče poskytujeme teraz podľa ďalej uvedených podmienok tiež špeciálnu záruku na motory odsávačov pár DIA098E50, DWA067A50, DWA097A50, DWB067A50, DWB097A50, DWB091U51 a DWK098E50, kúpených od 1. 5. 2014. Zákonná zodpovednosť predajcu vyplývajúca z bežnej kúpnej zmluvy s koncovým zákazníkom tým zostáva nedotknutá: 

1. Odstránime všetky poruchy motora EcoSilence Drive™, ktoré boli preukázateľne spôsobené chybou materiálu a/alebo výrobnou chybou. 

2. Záručná lehota predstavuje 10 rokov a začína plynúť dňom, keď spotrebič kúpil prvý koncový zákazník. Záruka musí byť v záručnej lehote uplatnená u niektorého z našich servisných partnerov (prípadne u predajcu). Predpokladom na uplatnenie záruky je predloženie originálneho dokladu o kúpe spotrebiča alebo záručného listu.

3. Záruku nemožno uplatniť, ak je porucha motora EcoSilence Drive™ spôsobená nevhodným používaním spotrebiča, používaním pre domácnosť neobvyklým, nedodržaním návodu na obsluhu alebo montážnych pokynov. 

4. V prípade uznania garančného nároku bude motor EcoSilence Drive™ podľa uváženia servisného technika na mieste opravený alebo nahradený novým motorom. V rámci špeciálnej predĺženej záruky potom zaniká nárok na výmenu celého spotrebiča. Vymenené náhradné dielce sa stávajú majetkom spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o. 

5. Garančná oprava motora EcoSilence Drive™ potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po uplynutí zákonnej záruky) nespôsobuje plynutie novej záručnej lehoty ani jej predĺženie. 

6. Ďalšie nároky, najmä na náhradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčená, ak takáto zodpovednosť nevyplýva priamo zo zákona.

Tieto záručné podmienky platia na motory EcoSilence Drive™, ktoré sú súčasťou vyššie uvedených odsávačov pár, kúpených v Slovenskej republike.

Podmienky na stiahnutie vo formáte pdf.

 

BSH domácí spotřebiče s.r.o. - org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

 
 
Online Survey