10 let záruka na motor

Poradenství při výběru domácího spotřebiče


Telefonická poradna

+420 251 095 555

dostupnost linky:
Po - Pá 9:00 - 17:00


Návštěva showroomu

Návštěva showroomu možná pouze po předchozí domluvě 1 pracovní den předem.

Objednávky zasílejte na:

bosch.spotrebice@bshg.com


Sjednání opravy online
Sjednat nyní

Ke stažení
Katalogy

Záruční podmínky na motory odsavačů par

Kromě obecné záruky na spotřebiče poskytujeme nyní dle níže uvedených podmínek také speciální záruku na motory odsavačů par  DIA098E50, DWA067A50, DWA097A50,DWB067A50, DWB097A50, DWB091U51 a DWK098E50, zakoupených od 01.05.2014. Zákonná odpovědnost prodejce vyplývající z běžné kupní smlouvy
s koncovým zákazníkem tím zůstává nedotčena:

1. Odstraníme všechny závady motoru EcoSilence Drive™, které byly prokazatelně způsobené vadou materiálu a/nebo výrobní vadou.

2. Záruční doba činí 10 let a je zahájena dnem zakoupení spotřebiče prvním koncovým zákazníkem. Záruka musí být v záruční době uplatněna u některého z našich servisních partnerů (případně u prodejce). Předpokladem pro uplatnění záruky je předložení originálního dokladu o zakoupení spotřebiče či záručního listu.

3. Záruku nelze uplatnit, je-li závada motoru EcoSilence Drive™ způsobena nevhodným užíváním spotřebiče, používáním pro domácnost neobvyklým, nedodržením návodu
k obsluze či montážních pokynů.

4. V případě uznání garančního nároku bude motor EcoSilence Drive™ dle uvážení servisního technika na místě opraven, nebo nahrazen motorem novým. V rámci speciální prodloužené záruky pak zaniká nárok na výměnu celého spotřebiče. Vyměněné náhradní díly se stávají majetkem společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

5. Garanční oprava motoru EcoSilence Drive™ pak v rámci této speciální záruky (po uplynutí zákonné záruky) nezpůsobuje zahájení nové záruční doby, ani její prodloužení.

6. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny, nevyplývá-li taková odpovědnost přímo ze zákona.

Tyto záruční podmínky platí pro motory EcoSilence Drive™, které jsou součástí výše uvedených odsavačů par, zakoupených v České republice.

Podmínky ke stažení ve formátu pdf.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5
Česká republika

 

 
Online Survey